Naročnik: Laibach d.o.o.
Oblikovanje: marketing²
Tehnična izvedba: marketing²