Oblikovanje je zelo pomembno področje v našem vsakdanjem življenju. Končni produkt vsakega dobrega oblikovalskega procesa je namreč nekaj, kar olepša in izboljša naše okolje, nekaj, kar naredi vsebino ali nek izdelek privlačnejši in uporabnejši. Ljudje imamo radi estetiko in učinkovitost, zato ni čudno, da se je proces designa skozi čas razvijal, izpopolnjeval in se, za voljo še boljšega rezultata, razcepil v različne smeri.

Različna področja oblikovanja

Svet se danes vedno bolj usmerja v čim ožje niše. Toliko je znanja in veščin, da lahko človek pravi in nesporni strokovnjak postane zgolj v nekem ozko usmerjenem področju ali niši. Pri oblikovanju situacija ni bistveno različna, zato se ponavadi tudi oblikovalci ali designerji usmerijo v določeno področje.

Posel in računalniški programi

Zaposleni v marketingu razvijajo oz. oblikujejo nov poslovni načrt, načrt za nov produkt ali storitev. Tudi računalniški programi, video igre, spletne strani in ostale aplikacije so lahko resnično dobre, uporabne in zabavne šele takrat, ko se jih lotijo skrajno resno in upoštevajo vsak posamezen korak oblikovalskega procesa.

Zakaj je Edisonu vendarle zasvetila žarnica?

Na prvi pogled matematik, fizik ali kakšen drug znanstvenik nimajo nič skupnega z oblikovanjem. A spomnimo se samo Thomasa Edisona, slavnega ameriškega izumitelja. Tolikokrat mu je spodletelo, ko je izumljal žarnico. Zakaj torej ni obupal? Ker je postopke in eksperimente pripravljal tudi s pomočjo določenega vzorca, oblikovalskega procesa. Spreminjal je zgolj posamezne segmente in se tako počasi približeval končnemu cilju, da mu enkrat le zasveti žarnica. Uspelo mu je, tudi zaradi upoštevanja oblikovalskega procesa.

Kje se nas oblikovanje najbolj dotakne?

Dobesedno dotakne. Ko se zleknemo na naš novi kavč je še kako pomembno, kakšne oblike in barve je, predvsem pa, kakšni materiali so uporabljeni. Za ogromno predmetov, ki jih dnevno uporabljamo, so poskrbeli mojstri s področja industrijskega oblikovanja. Da te predmete smiselno in funkcionalno razporedimo po prostoru, sta s svojim delom poskrbela arhitekt in oblikovalec interjerja. Če smo res zahtevni, njuno delo lahko nadgradi celo strokovnjak s področja oblikovanja svetlobe, ki poskrbi za ravno pravšnjo osvetljavo vsakega prostora posebej. V področje oblikovanja fizičnih produktov spada še mnogo ostalih smeri in poklicev: krajinski arhitekt, modni oblikovalec, urbanist, oblikovalec vrtov, oblikovalec stekla in keramike, …

Dobra komunikacije je vedno pomembna

Tudi pisanje tega teksta oz. članka je oblikovanje, in sicer takšno, ki spada v področje komunikacije. Iz tega področja prihaja tudi grafično oblikovanje, ki ga ponavadi nestrokovno enačimo s širšim pojmom oblikovanja. Komunikacija je zelo pomembna, pa tudi komuniciramo lahko na mnogo načinov, zato gre za eno najbolj razvejanih področij oblikovanja. Oblikovanje knjig, informacij, priročnikov, novic, zvoka; tipografija, vizualne komunikacije, gledališki design – vse to in še več zaposluje strokovnjake s področja komunikacije.

Kaj je skupno vsem področjem oblikovanja?

Da nekaj lahko označimo kot oblikovanje ali proces oblikovanja je dovolj že, da avtor svoje delo razvija po tipičnem modelu oz. po vnaprej določenih korakih.

Pred-produkcijski design je sestavljen iz naslednjih korakov:
– sprejetje ti. design briefa,
– analiza ciljev,
– raziskava področja,
– specifikacija zahtev,
– konceptualizacija in dokumentacija rešitve in nato
– predstavitev rešitve.
Če je sprejeta, rešitev potuje v produkcijsko fazo, kjer sledita naslednja koraka:
– razvoj in morebitna izboljšava designa ter seveda
– sprotno testiranje.
Oblikovalci lahko sodelujejo tudi v post-produkcijski fazi, in sicer tako:
– končan produkt implementirajo v okolje, kjer dobi pravi pomeni, na koncu pa seveda sledi
– evalvacija končnega rezultata.